Strategia

Asiakaskokemus rakentuu kohtaamisista

Asiakaskokemus tarvitsee toimivia prosesseja

Asiakaskokemus rakentuu kohtaamisista Monissa yrityksissä on selkeä tahtotila ja tavoite rakentaa hyvää asiakaskokemusta. Paljon aikaa ja vaivaa käytetään hyvän asiakaskokemuksen määrittelyyn, asiakaspolun kartoittamiseen ja palvelupolun…

Asiakas: Hanasaari – hyvä työntekijäkokemus kilpailuetuna

Asiakaskokemus rakentuu hyvän työntekijäkokemuksen kautta Sanotaan, että hotelli- ja matkailuala on “story telling business”, jossa asiakkaan kokema elämys syntyy tarinan kautta. Yhtä lailla asiakaskokemukseen vaikuttaa…
Työelämän ikigai ja toimeenpanokyvykkyys

Toimeenpanokyvykkyys on osa työelämän ikigaita

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Ilman toimeenpanokyvykkyyttä muutosjohtaminen voi jäädä tyhjäksi puheeksi.  Ihmisen näkökulmasta työelämän yllätyksellisyys ja arvaamattomuus kasvavat samalla kun teknologian rooli kasvaa. Samalla se…