21 Kind

Vaikuttava digitaalinen kohtaaminen -valmennus

Me olemme 21 Kind

On esitetty, että kestää minimissään 21 päivää kehittää uusi tapa, tai ehkä 66 tai 254, riippuen keneltä kysytään. Elämäntapavalmentajat ja -gurut käyttävät 21 päivän sääntöä siksi, että se tekee tapojen muuttamisesta riittävän haasteellista, mutta motivoinnin kannalta oletettavasti myös “riittävän helppoa”.

21kindin kantava ajatus on työelämän uudistaminen. Luomme tuloksellisempia kohtaamisia ja pysyviä muutoksia yksi organisaatio kerrallaan.

Jopa kolmannes yrityksen taloudellisesta tuloksesta riippuu organisaation ilmapiiristä. Toteutamme valmennuksia ja koulutuksia, jotka tähtäävät läsnäoloon, lempeyteen ja tunnetaitojen kasvattamiseen. Ne ovat tulosten tekijöiden työkaluja.

Kuinka teillä kohdataan?

Ihmisten kohtaamistaito on uusi metataito

Ihmisten tunteiden ymmärtäminen on keskeinen, mutta usein aliarvostettu osa  asiakaskokemusta. Analysoimalla ja ymmärtämällä ihmisten käytöstä osana päätöksentekoa tulee prosessista tehokkaampi molemmille osapuolille.

*Adobe Digital Trend Report (2021)

Ihmiset ostavat henkilöiltä, joihin he luottavat. Oleellinen osa empatiaa on kyky luoda luottamusta. Nyt jos koskaan, tarvitaan empatiaa tukemaan myyntiä.

 *Harvard Business Review (2017)

Tunteet & asenteet korreloivat 3x enemmän myyjän menestykseen, kuin pelkkä tekninen osaaminen.

*Daniel Coleman. Working with Emotional Intelligence.

Valmennuksemme on luotu huomioimaan erityisesti etämyyntityön vaatimukset työelämässä.

Palvelut

Valmennamme lempeys-osaamista

Valmennuksen tavoite

Valmennuksemme tavoite on muuttaa myynnin sekä valmentamisen kulttuuria vuorovaikutuksellisempaan ja vaikuttavampaan suuntaan empatiamekanismeja hyödyntämällä.

Lopputuloksena on näkyvä muutos sekä kohtaamisen kulttuurissa että kaupallisessa tuloksessa.

 

Sähköinen myynti-ja asiakaspalvelutyö koetaan monessa organisaatiossa haastavaksi erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Kuitenkin tiedämme, että vuorovaikutustaidot ja kyvykkyys hyödyntää empatia-mekanismeja ovat kriittisiä taitoja etenkin, kun kohtaamiset tapahtuvat sähköisesti.

Oppimista tapahtuu arjessa jatkuvasti ja tämän näkyväksi tekeminen on osa muutosta.

Ketterään oppimiseen liittyen tavoitteenamme on osallistujien reflektiotaitojen sekä arjen oivallusten kasvattaminen esihenkilön tai kollegan toimiessa peilinä oppimismatkalla.

Blogi

Innostuitko? Fiilistellään lisää!

Anu Lyra

044 988 6683

anu.lyra@gmail.com

Jätä viesti

Olisi kiva kuulla miten voisimme olla avuksi.

Lähetä